29 เมษายน 2562 เฝ้าระวัง 6 จังหวัดลุ่มโขงเสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้

ที่มา: https://www.naewna.com/local/410619

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในภาคอีสานลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 6 จังหวัดคือ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนครและบึงกาฬ ว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนจัดการน้ำเพื่อการเกษตรไม่เสี่ยงขาดแคลน พอใช้ถึงสิ้นฤดูแล้งแน่นอน แต่ที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษคือ น้ำอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปา เสี่ยงขาดแคลนน้ำบางจุด เช่น อำเภอเมืองเลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ตำบลบ้านแวง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งกรมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันแก้ปัญหาล่วงหน้าแล้ว โดยอำเภอเมืองเลย ปีนี้เสี่ยงน้ำไม่พอ กรมจึงระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง ลงมาตามลำน้ำเลย วันละประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และสูบเก็บในสระของการประปาจังหวัดเลย ซึ่งขณะนี้อ่างฯห้วยน้ำหมานมีน้ำใช้การ 9.2 ล้านลบ.ม. เพียงพอผลิตน้ำประปาได้ตามปกติตลอดฤดูแล้งนี้ ส่วนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลิตน้ำประปาเดือนละ 200,000ลบ.ม. เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 500,000 ลบ.ม.เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จึงสูบน้ำทอดจากสระภูพานทองมาเติม 100,000 ลบ.ม. ทำให้มีน้ำผลิตน้ำประปาได้จนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งเดือนพฤษภาคม 2562 แน่นอน สำหรับพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขง เช่น อำเภอท่าบ่อ อำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีน้ำใช้ไม่ขาด และส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์อีก 54,000 ไร่ รวมทั้งพื้นที่แก้มลิงหนองหมัด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จะมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งเช่นกัน ขณะนี้กรมฯทำงานกับส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ รถแบคโฮ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังภัยแล้งทั้งในและนอกเขตชลประทานไปจนเข้าฤดูฝน หากราษฎรขัดด้านการใช้น้ำติดต่อหน่วยงานของกรมชลประทานในพื้นได้ หรือที่ศูนย์ดำรงธรรม หรือ 1460 สายด่วนชลประทาน

ที่มาของรูปภาพ: https://www.komchadluek.net